Termeni de confidentialitate 2017-07-25T12:42:39+00:00

Termeni de confidentialitate

BAD BUSINESS S.R.L.(IMPORTATORUL SINERGIX in Romania) garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre BAD BUSINESS S.R.L.  pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc.. Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@sinergix.ro.

Comerciantul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Datorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, societatea BAD BUSINESS S.R.L. nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

Informațiile furnizate către BAD BUSINESS S.R.L.  sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.
Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:
* numele şi prenumele
* sexul
* telefon/fax/email
* adresa sau reşedinţa
* date bancare

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului www.sinergix.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. www.sinergix.ro nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

4. Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC RETAILING SYSTEM SRL, la cerere şi în mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta SC BAD BUSINESS SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
SC BAD BUSINESS SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

SC BAD BUSINESS SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Termeni returnare

Returnarea este posibila pentru produsele aflate într-o stare perfecta, neutilizate si complete cu toate accesoriile primite, taxa de returnare va fi suportata de catre cumparator iar transportul se face exclusiv prin curier.

Legislatia in vigoare se aplica doar clientilor persoane fizice.

Produsul poate fi returnat numai daca este in conditii perfecte, fara nici o avarie, in stare perfecta de functionare (adica nu prezinta nici o defectiune), inclusiv ambalajul si accesoriile, adica acestea sa nu prezinte sub nici o forma semne de uzura sau consum. Renuntarea la cumparare se face numai in scris pe adresa de mail contact@sinergix.ro.

Returul produselor se supune acestei legi numai pentru produsele care sunt livrate clientilor prin curierat rapid, comenzile care au fost ridicate de la sediul nostru nu sunt considerate comert la distanta, intrucat pot fi vizualizate, verificate si acceptate personal, ca si corespunzatoare cu scopul si nevoile clientului.

Persoanele juridice nu beneficiaza de dreptul de retur. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mai scurt timp dar nu mai mult 30 de zile de la receptie. Coletele cu produsul/produsele ce urmeaza a fi returnate se trimit prin curierat rapid la adresa care va fi comunicata in momentul stabilirii detailor de retur.

Termeni livrare

Livrarea se face pe intreg teritoriul tarii, prin curierat rapid, in curs de 48-72 ore de la confirmarea ferma a comenzii. Pentru confirmarea ferma veti fi contactat de un reprezentant al firmei S.C. BAD BUSINESS SRL. Plata se poate face prin transfer bancar sau plata ramburs la curier. Pentru plata prin transfer bancar, se achita factura proforma si apoi se livreaza produsele.

Pentru comenzi peste 200 lei livrarea este gratuita.